Kapp Adare - Antarktis


Den glemte polararv

Et ikon i den norske polarhistorien

Norge har fostret mange store polareventyrere og vitenskapsmenn.  Noen, som Roald Amundsen, er velkjente.  Andre er nesten glemt, som for eksempel Carsten Borchgrevink som banet veien for sin mer berømte landsmann 10 år tidligere.

Carsten Borcgrevink (Colbeck Collection, Canterbury Museum)

Dessverre er alle spor etter Amundsens base, Framheim, forsvunnet i havet for lenge siden.  Det betyr at det ikke vil være noe synlig å vise til når vi markerer hundreårsdagen i 2011.

Vi skal derfor være glade for at Borchgrevinks base på Kapp Adare fortsatt står.  Den er nå Norges viktigste historiske minnesmerke i Antarktis.  Den står imidlertid i fare.

Kapp Adare er en øde plass, men det er stedet der nordmenn kan skryte av ”å ha vært de første” på mange måter.  Vi var de første som offisielt gikk i land på det Antarktiske kontinentet, de første som satte opp  hus, de første til å overvintre og de første som fikk sin grav der.

De første bygningene som huset Borchgrevinks menn og lagret deres utstyr og mat, var en prefabrikert furukonstruksjon fra Strømmen Trævarefabrikk.  Disse er verdifulle deler av Norges stolte Antarktishistore som må bevares for de framtidige generasjoner.

Kapp Adare er allerede anerkjent internasjonalt som et viktig historisk sted. Etter et initiativ tatt av Antarctic Heritage Trust, er det nå registrert i Antarktistraktat-systemet som et Antarctic Specially Protected Area.  Dette betyr at stedet er plassert på det høyeste nivå for bevaring i Antarktistraktaten.

Et stort, profesjonelt bevaringsprogram er nå i gang, ledet av den newzealandske stiftelsen Antarctic Heritage Trust. Hensikten er å redde dette norske polarikonet.  Det norske utenriksdepartementet har gitt et vesentlig bidrag til bevaringsprosjektet.  Allikevel avhenger den langsiktige bevaringen av denne delen av norsk polararv av fortsatt norsk støtte.

Borchgrevink's Hut, Cape Adare, 2004 (credit AHT Collection)

 

 

 

 

 


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.