Bevaringsplanen


Bevaringsplanen for

 

Norges viktigste kulturminne i Antarktis

 

 

Få land har så lange og stolte polartradisjoner som Norge og det er få steder i verden som er så historisk viktig for Norge som Kapp Adare, stedet der nordmenn kan skryte av ”å ha vært de første” på mange måter.  Antarktis er det eneste kontinenet i verden der bosteder etter de første beboerne fortsatt står.

Kapp Adare er stedet der:

- en nordmann var den første som offisielt gikk i land på det Antarktiske kontinentet .

- den første konstruksjonen som ble satt opp i Antarktis, var norsk .

- de første til å overvintre var norske. Ekspedisjonen ble ledet av en nordmann .

- den første som fikk sin grav der, dessverre var en nordmann .

Et stort profesjonelt bevaringsprosjekt, ledet av den New Zealandske organisasjonen Antarctic Heritage Trust, er utarbeidet.  Organisasjonen har begynt på oppgaven med å bevare det glemte historiske stedet, Kapp Adare.  Det forberedende arbeidet har blitt finansiert av den New Zealandske regjering, The Getty Foundation i USA og av private velgjørere.

I desember 2011 besøkte den norske statsministeren, Jens Stoltenberg, Antarktis i forbindelse med markeringen av at Roald Amundsen og hans menn nådde Sydpolen 100 år tidligere. I løpet av turen besøkte Stoltenberg Robert F. Scotts Kapp Evans ekspedisjonsbase og fikk se Trustens konserveringsarbeid på stedet. Statsministeren annonserte da offentlig en bevilgning til Trustens arbeid på Kapp Adare og gjennom det norske Utenriksdepartementet har den norske regjeringen bevilget 4 million kr til det nødvendige bevaringsarbeidet her.

Det trengs imidlertid ca. 10 million kr for å fullføre arbeidet med å sikre de historiske bygningene og tilhørende innhold til glede for fremtidige generasjoner.

<p>Borchgrevink's Hut, 2004.  Credit AHT Collection</p>
Oppgaven man står overfor er både utfordrende og spennende.  En bevaringsplan er nå utarbeidet for å redde hyttene og alt inventar.

Klikk her for å lese om høydepunktene i bevaringsplanen for hyttene på Kapp Adare.  Du kan også laste ned de arkitektoniske tegningene av stedet.

Bevaringsplanen for Kapp Adare kan man også få i en papirversjon i farger eller på en CD.  Klikk her for å laste ned bestillingsskjema.

The Antarctic Heritage Trust arbeider med flere andre bevaringsprosjekter, og du kan finne mye interessant informasjon om arbeidet på de historiske stedene til Kaptein Robert Falcon Scotts og Sir Ernest Shackeltons ekspedisjoner.  Mer informasjon kan du finne på hjemmesiden til Natural History Museum, London.

Hvis du har lyst til å yte økonomisk støtte til arbeidet med å bevare denne viktige norske kulturarven, kan du donere online gjennom et Secure Card System.

Kapp Adare er allerede anerkjent internasjonalt som et viktig historisk sted. Etter et initiativ tatt av Antarctic Heritage Trust, er det nå registrert i Antarktistraktat-systemet som et Antarctic Specially Protected Area.  Dette betyr at stedet er plassert på det høyeste nivå for bevaring i Antarktistraktaten.

Støtt prosjektet

Forside


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.