Den første landsettingen


Den første landsettingen

24. januar 1895 - Nordmann først

Den første bekreftede landsettingen på det Antarktiske fastland var en nordmann.          Men hvem?

Mange forskjellige norske hval-og selfangere dristet seg til å krysse Sydishavet i 1800-årene, men det var ikke før mot slutten av århundret at skip greide å trenge gjennom pakkisen og komme nærmere Antarktisfastlandet.  Det ble hevdet at skip hadde fått øye på Antarktis så tidlig som i 1819, men derom strides de lærde.  Det ble også hevdet at landsettinger var gjort, men det finnes ingen offenlige bekreftelser på dette.

First landing in Antarctica (Sketch by Carsten Borchgrevink)
Den første landsettingen på det Antarktiske kontinentet ble gjort 24. januar 1895 av en norsk hval- og selfangerekspedisjon på skipet ”Antarctic”. Skipets kaptein var Leonard Kristensen, og  ekspedisjonen ble ledet av Henrik Bull.  De forlot Tønsberg 20. september 1893.  Kristensen hadde gjort stor suksess på denne reisen som selfanger rundt øyene i Sørishavet, men han hadde ikke funnet hval.  Derfor bestemte han seg for å sette kursen lenger sør hvor man hadde sett hval tidligere.

I Melbourne ansatte han en ung nordmann, Carsten Egeberg Borchgrevink som altmuligmann. Borchgrevink viste seg å være svært ærgjerrig og ivrig etter å gjøre seg bemerket.  På grunn av dette ble forholdet mellom ham og kaptein Kristensen noe anstrengt.

I sin iver etter å finne hval, trengte ”Antarctic” gjennom pakkisen og seilte inn i Rosshavet.  Men da de ikke så spor av hval, snudde de og seilte opp kysten av Viktorialandet.  24. januar 1895 var isforholdene så gode at de kunne ta skipet svært nær land, ved det stedet som nå heter Kapp Adare.  En livbåt ble låret og seks mann ble satt i land under ledelse av Henrik Bull.  Det blir fortsatt diskutert hvem som faktisk var den første på land.  Man mener imidlertid at det var enten Borchgrevink eller Kristensen.

<p>Hauling stores on a sledge on 28th February 1899 (credit Scott Polar Research Institute)</p>

Borchgrevink forlot skipet da det returnerte til Melbourne, og da Kristensen kom tilbake til Norge og hevdet at han var den første som satte sin fot på Antarktisfastlandet, fikk han vite at Borchgrevink allerede hadde sagt det samme om seg.  At Borchgrevink var den første var allerede viden kjent og var offentlig blitt akseptert.  Hvem som faktisk var den første, vil aldri bli kjent, men uansett så var det en nordmann, og det var bare sekunder mellom dem.

 

 

 

 

Les om de første konstuksjonene på kontinentet

Forside


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.