Norges glemte oppdager


Carsten Egeberg Borchgrevink (1864 - 1934)

 

 

Carsten Borcgrevink (Colbeck Collection, Canterbury Museum)

 

Carsten Egeberg Borchgrevink ble født i Kristiania i Norge 1. desember 1864.

I en alder av 24 år flyttet han til Australia og 5 år etter, i 1893, møstret han som altmuligmann på den norsk hvalbåten, ”Antarctic” under kapten Leonard Kristensen.  Det var på denne sjøreisen at den første bekreftede landsettingen på det Antarktiske kontinentet skjedde.  Det debatteres imidlertid ennå hvem som faktisk var den første personen som satt sin fot på land. Borchgrevink var en av tre nordmenn som hevder å være den første, men uansett var det bare sekunder mellom dem.

Da skipet returnerte fra denne reisen, mønstret Borchgrevink av og begynte sin forelesningsrekke i Melbourne og Sydney.  Han begynte å planlegge sin egen  Antarktisekspedisjon der han blant annet ønsket å lokalisere det magnetiske sydpolpunktet. Men da han ikke greide å skaffe penger i Australia, reiste han til England for å prøve å spre interesse for sin ekspedisjon der.  Han fikk imidlertid ikke støtte før han henvendte seg til den rike britiske forlagsdirektøren, Sir George Newnes, som bidro med 40.000 pund til Borchgrevinks ekspedisjon.

 

Da kjøpte han ”Pollux”, et 521-tonns hvalfangerskip, som han døpte ”Southern Cross”.  Borchgrevink seilte fra London i august 1898 og forlot endelig Hobart, Australia i desember samme år.  De krysset den Antarktiske Polarsirkelen i januar 1999, og etter forsinkelser på grunn av pakkis, returnerte Borchgrevink til Kapp Adare for å sette opp de første bygningene og bli den første til å overvintre på fastlandet.

Men and dogs on ridge behind Cape Adare c. 1898 (Credit: Bernacchi Collection, Canterbury Museum)

Det var nok deler av Borchgevinks ekspedisjon som var utsatt for debatt.  Det er imidlertid ingen tvil om at ekspedisjonen var et viktig bidrag i utforskingen av, et til da, svært ukjent Antarktis.  De gjorde vitenskapelige og andre funn, og oppdaget også blant annet Hvalbukta, der Roald Amundsen satte opp sin base ”Framheim”.  Denne ble senere utgansgpunktet for hans erobring av Sydpolen.

Dessverre fikk Borchgrevink liten anekjennelse for det han hadde oppnådd da han returnerte til England.  Polarinteressen var nå først og fremst rettet mot Robert Falcon Scotts første Antarktisekspedisjon i 1901.

Borchgrevink fortsatte sine forelesningsrekker i England og Skotland der han ble hedret med tittelen ”Fellow of the Royal Scottish Geographical Society”.  I 1902 besøkte han USA og ble også der hedret av American Geographical Society.  I Norge fikk han en utmerkelse fra Det Norske Geografiske Selskap, han ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden og senere utnevt til Ridder av Danebrogordenen i Danmark.  Det var ikke før i 1930 at England endelig kunne anekjenne det Borchgrevink hadde oppnådd med sin ekspedisjon. Da ble han hedret med ”The Patron’s Medal of the Royal Geographic Society”.

Carsten Borchgrevink on Southern Cross. c. 1898 (Credit: Bernacchi Collection, Canterbury Museum)

 

Resten av sitt liv tilbragte han i Norge, der han var aktiv innen litteratur og sport. Hans involvering i internasjonal sport ga ham hedersbevisningen ”Knight Commander of the Austrian Imperial Order of Franz Joseph”.

Han døde på Slemdal i Oslo i 1934.

Les om de andre ekspedisjonsmedlemmene

Forside


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.