Hansons grav


Hansons grav

Den mest ensomme grav på jorden

Nicolai Hansons grav ligger på høyden over Kapp Adare.  Nordmannen Hanson var ekspedisjonens biolog.  Han hadde vært alvorlig syk siden sjøreisen fra England.

Da de kom til Kapp Adare var han blitt så frisk at han i stor grad kunne ta del i ekspedisjonens aktiviteter.  Hans arbeid besto i å gjøre vedifulle observasjoner og samle biologiske prøver.

Nicolai Hanson, member of Borchgrevink's Expedition

Hansons helsetilstand forverret seg utover vinteren, men han fikk oppleve våren og pingvinene som kom tilbake til Kapp Adare.  Men 14. oktober 1899 fikk han den tvilsomme æren å være det første menneske som døde i Antarktis.

Den offisielle åraken til hans død ble oppgitt å være forstoppelse i tarmen, men dette ble aldri bekreftet. Andre kilder sier det kan ha vært skjørbuk eller beriberi.

Hanson ønsket å bli gravlagt på høyden over Kapp Adare.  Derfor klatret kameratene han opp på fjellet og sprengte ut et gravkammer.  Det ble holdt en kort begravelsesseremoni utenfor hytta, og kisten ble deretter, under store anstrengelser, dratt opp det bratte henget.  Graven ble markert med et enkelt jernkors, og en gravert plakett ble festet på en stor stein.

Senere, under Scotts fatale ”Terra Nova expedition”, ble Hansons grav brukt som et utsiktspunkt. I løpet av denne tiden ble store flate steiner lagt rundt graven.  Hans navn ble skrevet med hvite småsteiner, og slike steiner ble også lagt oppå graven som et kors.

Hansons Grave, Cape Adare, Antarctica (credit AHT Collection) 

 

 

 

 

Les mer om den glemte ekspedisjonen

Forside


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.