Andre norske helter i Antarktis


Andre norske helter i Antarktis

 

Få land har så lange og stolte polartradisjoner som Norge.  Mye har allerede blitt skrevet om tidligere og nyere norske oppdagere.

Roald Amundsen

Roald Amundsen (credit unknown)
Roald Amundsen er den første alle tenker på når de hører navnet Antarktis.  Han har imidlertid også oppnådd mye i de arktiske områdene og har blitt anerkjent for sitt lederskap og deltagelse i mange store polarekspedisjoner.

- The Belgica Antarctic Expedition 1897 - 1899
- Oppdagelsen av Nordvest-passasjen – fullført   i 1905
- Sydpolen 1911
- Forsøk på å fly til Nordpolen i 1925
- Hans fatale forsøk på å lokalisere og redde mannskapet til Umberto Nobile som forsvant da de prøvde å fly over Nordpolen i et luftskip

Det er ironisk at når vi feirer hundreårsdagen for hans største seier i 2011, er det ikke lenger noe igjen fra hans base Framheim, eller av hans telt eller flagg på Sydpolen.  Dette forteller oss hvor viktig det er å ta vare på den norske kulturarven som faktisk eksisterer.

Les mer

 

Leonard Kristensen

Leonard Kristensen er en av Norges mindre kjente polarhelter, og han ga seg ikke ut for å være en heller.  Kristensen var kaptein på sel-og hvalfangerskipet ”Antarctic” som seilte fra Tønsberg 20. september 1893.  Kristensen hadde gjort stor suksess på denne reisen som selfanger rundt øyene i Sydishavet, men han hadde ikke funnet hval.  Derfor bestemte han seg for å sette kursen lenger sør hvor man hadde sett hval tidligere.
I Melbourne ansatte han en ung nordmann, Carsten Egeberg Borchgrevink som altmuligmann.. Borchgrevink viste seg å være svært ærgjerrig og ivrig etter å gjøre seg bemerket. På grunn av dette ble forholdet mellom ham og kaptein Kristensen noe anstrengt.

I sin iver etter å finne hval, trengte ”Antarctic” gjennom pakkisen og seilte inn i Rosshavet. Men da de ikke så spor av hval, snudde de og seilte opp kysten av Viktorialandet.  24. januar 1895 var isforholdene så gode at de kunne ta skipet svært nær land, ved det stedet som nå heter Kapp Adare.  En livbåt ble låret og seks mann ble satt i land under ledelse av Henrik Bull.  Det blir fortsatt diskutert hvem som faktisk var den første på land.  Man mener imidlertid at det var enten Borchgrevink eller Kristensen.  Det er imidlertid helt klart at det var Kristensen og hans lederskap som gjorde at skipet gikk så lang sør, at de gikk i land på Kapp Adare og dermed skrev seg inn i historiebøkene våre.

 

Tryggve Gran

Trygve Gran (Credit Herbert Ponting)

Tryggve Gran var mannen som er blitt kjent som ”nordmannen hos Scott”.  Han var med i Scotts 1910-1913 ”Terra Nova Expedition”, der han viste hvilken eminent skiløper og skiinstruktør han var. Gran var et tilbakeholdent, men arbeidsomt medlem av ekspedisjonen. Imidlertid ble han ikke tatt med i gruppen på fem mann som skulle prøve å nå Sydplen først.  Alle medlemmene i denne gruppen døde før de nådde basen sin, Kapp Evans, på Ross Island i 1912. 

Gran ble, sammen med de andre medlemmene av ekspedisjonen, en vinter til på Kapp Evans. På våren la han i vei sammen med noen få mann, for å forsøke å finne Scott og hans kamerater. Da de gjennomsøkte isplatået, var det Gran som først fikk øye på teltet til Scott. Det var Gran som var først inne i teltet og som fikk sikret seg Scotts dagbok og verdifulle papirer. Blant disse var også et brev skrevet til Kong Haakon. Det var Amundsen som hadde latt brevet ligge i teltet på Sydpolen, slik at Scott kunne finne det og ta det med hjem som et bevis på at det var Amundsen som var førstemann til Sydpolen.

Etter å ha tatt vare på de dødes personlige eiendeler, ble teltet senket over Scott og hans menn. Deretter ble det laget en snøvarde over dem. Tryggve Gran formet er kors av skiene sine og plassert det på toppen av varden – en æresbevisning fra Gran til sin sjef.

Gran ble også kjent for sitt pionerarbeid innen luftfart. Han var den første som fløy over Nordsjøen.

Les mer
 

 

Kristian Prestrud

Løytnant Kristian Prestrud ble først valgt ut av Roald Amundsen til å være med i gruppa som skulle nå Sydpolen. Men etter at de hadde startet, fikk de store problemer på grunn av ektrem kulde. De returnerte til Framheim, og Amundsen bestemte da at han ville redusere antallet i gruppen, så Prestrud ble ikke med. I stedet ble han satt til å lede en ekspedisjon som skulle utforske, det til da ukjente, Edward VII Land nord og øst for Framheim.

Sammen med Hjalmar Johansen og Jørgen Stubberud kartla de et stort ommråde nord og øst for Framheim.  De bidro med verdifull informasjon til den vitenskapelige delen av Amundsens ekspedisjon.

”Ekspedisjonen til Kong Edward VIIs Land” skrevet av Prestrud er inkludert som et eget kapittel i Amundsens redegjørelse av ekspedisjonen.

 

 

 

Moderne eventyrere

Norge har også hatt flere eventyrere som har vært ledende i nyere Antarktisekpedisjoner.

Disse er blant annet:

Erling Kagge – 1992 – 1993: Den første som gikk alene uten hjelp til Sydpolen.

Liv Arnesen – 1994: Den første kvinnen som gikk uten hjelp til Sydpolen.

Børge Ousland – 1996 – 1997: Den første som krysset hele det Antarktiske kontinentet uten hjelp.  (Les mer)

Cato Zahl Pedersen – 1994: til Sydpolen uten armer.


Norge som nasjon fortsetter å være involvert i aktiviteter i Antarktis og er framtredende i moderne polarforskning gjennom Norsk Polarinstitutt.

Norge er et aktivt medlem i Antarktistraktat-systemet.

 

 

Forside


Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
New Zealand

New Zealand Antarctic Heritage Trust
Cape Adare
Antarctic Heritage Trust
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
© 2018 Antarctic Heritage Trust

This website was produced with the support of the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Riksantikvaren.